Rozřazovací testy

Nevíte jakou úroveň kurzu zvolit? Udělejte si některý z našich rozřazovacích testů.

Vyberte vždy jednu odpověď z možností A, B, C, nebo D a zaznačte křížkem, pak test odešlete tlačítkem na konci stránky "Odeslat".

Pokud nevíte odpověď, netipujte. 

Hodně štěstí!

Angličtina

Němčina

Španělština

*připravujeme

Čeština